zábava v kostce

Petr Diblík

Mám rád obvyklou i neobvyklou zábavu, takže jsem mistr mozaikář (Mozaikář.cz), designér počítačových her, odborník na rastrové grafické formáty, jazykový korektor ČJ, překladatel, wikipedista a esperantista.

Vyšla mi druhá knížka: Útěk z akvária

Mnoho vody uteklo od chvíle, kdy jsem tu naposledy něco zveřejnil. Teď je skvělá příležitost to napravit.

Vyšla mi totiž druhá knížka! Stejně jako v prvním případě jsem ji nenapsal, ale přeložil.

Celý příspěvek

Stal jsem se oficiálním překladatelem Charty Svobodného Světa

Znáte Chartu Svobodného Světa? Jedná se o dokument ve stylu petice, který předkládá návrh světa, kde se všichni mají krásně a život na planetě Zemi vzkvétá. Dosud ji podepsalo přes 57 tisíc lidí a já samozřejmě taky. Celý příspěvek

Jsou esperanto a čeština stejné?

Zabývali jste se někdy otázkou podobnosti jazyků? V tomto příspěvku se podíváme dokonce na shodnost dvou jazyků.
Celý příspěvek

Vyšla mi první knížka: Do Otevřené ekonomiky

Ano, čtete správně, začal jsem se zabývat ekonomikou. Ale závratné sumy mi na účet neskáčou a symboly dolaru se mi v očích neprotáčí.

Tahle knížka totiž není o tržní ekonomice, ve které lidi a firmy soutěží, bohatí bohatnou a chudí chudnou.

Je o ekonomice úplně jiné, díky které se všichni živí tvorové na Zemi můžou mít báječně, přičemž udržitelnost je zajištěná.
Celý příspěvek

Přeložil jsem web Zamenhof.info

Letos slavíme 100 let od úmrtí iniciátora mezinárodního jazyka esperanto, L. L. Zamenhofa.

Navíc je to už 130 let od vydání první učebnice esperanta.
Celý příspěvek

Skvělá mezinárodní akce už v červenci (web přeložen)

Z různých zdrojů mě došla zvěst, že od 15. do 23. července 2017 se v Banské Štiavnici koná Letní škola esperanta (SES 2017).

Údajně to je nejlepší esperantská akce.
Celý příspěvek

Jak jsem skládal zkoušku z esperanta u Maďarky na Slovensku aneb 24 hodin na nohách a na zadku

Nebyl bych to já, kdybych čas od času nepodniknul něco extra.

A tak jsem si vzal do hlavy, že si udělám zkoušku z esperanta podle Komuna Eŭropa Referenckadro (Společného evropského referenčního rámce).
Celý příspěvek

Radši jo!

Už nějakou dobu zvažuju, že se se světem podělím o svoje citáty.
A po včerejším zážitku (popíšu za chvíli) už to nebudu dál odkládat.
Celý příspěvek