zábava v kostce

Jsou esperanto a čeština stejné?

Zabývali jste se někdy otázkou podobnosti jazyků? V tomto příspěvku se podíváme dokonce na shodnost dvou jazyků.

Nedávno jsem zaslechl větu, která poslouží jako podklad pro naprosto nevědecké, ale o to vtipnější srovnání esperanta a češtiny:

  • eo: Ĉu mi povas ankaŭ pumpi? (překlad: Můžu taky pumpovat?; výslovnost: ĉ → č, ŭ → u)
  • cs: Čumí po vás Anka u pumpy.

Při nedbalém posuzování by se mohlo zdát, že esperanto a čeština jsou stejné.
Pravdou ale je, že se liší ve fonologii a pravopisu.
Takže až se vám někdo na základě uvedené věty bude snažit namluvit, že esperanto a čeština jsou stejné, nevěřte… 😉

Poznámka: Pořád ale platí, že esperanto se dá naučit několikanásobně snáz než kterýkoliv národní jazyk.

Find this content useful? Share it with your friends!